Louis Couperusstraat 5 1822 LE Alkmaar

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Gelegen in woonwijk Vroonermeer-Zuid staat dit voormalig kinderdagverblijf.

Het is in 2004 gebouwd in stijl met de omliggende woningen.

Het gebruik is gestopt en het gebouw met ondergelegen grond wordt per inschrijving verkocht. Het object heeft een maatschappelijke bestemming. Verkoper heeft aangegeven dat de bestemming maatschappelijk moet blijven.

Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 650 m² en is gelegen op een perceel grond van circa 566 m². Het perceel zal nog worden uitgemeten. De kosten voor uitmeting vallen onder de kosten koper.

Heeft u interesse in dit object, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Bijzonderheden:
– De staat van onderhoud is goed;
– Het te verkopen perceel moet nog worden uitgemeten door het kadaster;
– Hoofddoel moet maatschappelijk blijven;
– Sluitingsdatum inschrijving: 30 augustus 2024 om 14.00 uur

U kunt de volgende gegevens bij ons kantoor opvragen:
– Biedingsformulier
– Concept Koopovereenkomst
– Verkooptekening
– Plattegrond
– Kadastrale kaart

Verder verwijzen wij u naar de openbare informatie waaronder:
– www.omgevingsloket.nl
– www.bodemloket.nl
– www.alkmaar.nl

Ligging:
Het object is gelegen in woonwijk Vroonermeer-Zuid.
De Schagerweg (N-245) ligt op circa 400 meter. Vanaf daar heeft u een goede verbinding naar de Alkmaarse Ringweg en de N9/A9.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op eigen terrein en langs de openbare weg.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is goed. Zowel per openbaar vervoer, fiets als auto.

Voorzieningen:
Busstation
Het dichtstbijzijnd busstation ‘Alkmaar, Vasalisstraat’ is op 180 meter afstand
Treinstation
Het dichtstbijzijnd treinstation ‘Alkmaar Noord’ is op 1.224 meter afstand
Basisschool
De dichtstbijzijnde basisschool ‘De Lispeltuut’ is op 404 meter afstand
Middelbare school
De dichtstbijzijnde middelbare school ‘osg Willem Blaeu voor vwo, havo, mavo en vbo’ (openbaar) is op 1.293 meter afstand

Verkoopprocedure: verkoop bij inschrijving
Het object wordt verkocht per inschrijving. Dit betekent dat alle geïnteresseerden tot hetzelfde moment de gelegenheid krijgen om een koopvoorstel in te dienen.

Bezichtigingen:
Indien u wilt komen kijken dan kunt u een afspraak maken met ons kantoor.

Sluiting inschrijftermijn:
De biedingen dienen uiterlijk 30 augustus om 14.00 uur te zijn ingeleverd bij ons kantoor. U dient hiervoor gebruik te maken van het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier:
Ten behoeve van de door u uit te brengen bieding dient het inschrijfformulier dat als bijlage is bijgevoegd volledig te worden ingevuld, rechtsgeldig te worden ondertekend en te worden ingediend.

Inschrijver mag bij het invullen geen wijzigingen aanbrengen in de tekst van de verklaring. Al dan niet opzettelijk gewijzigde verklaringen kunnen ongeldig worden verklaard.

Het totaalbedrag van de financiële aanbieding betreft het totaalbedrag voor de koop van de grond met huidige opstallen. De aanbieding is op basis van kosten koper.

Verkoper is te allen tijden gerechtigd deze verkoopprocedure stop te zetten en niet tot gunning over te gaan.

Gunning:
Verkoper zal binnen 4 weken na sluitingsdatum overgaan tot gunning. De gunning zal zijn onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door het college.

Koopovereenkomst:
De afspraken tot koop worden vastgelegd in de koopovereenkomst welke in concept aan de stukken is toegevoegd.

Aanvaarding:
Het object kan op korte termijn vrij van huur en gebruik worden overgedragen.

Kosten koper:
De koop is k.k. Dat wil zeggen dat de verschuldigde overdrachtsbelasting en notariskosten in rekening gebracht worden bij koper.

Omzetbelasting:
Er is geen omzetbelasting van toepassing.

Betaling:
De koopsom dient te worden voldaan ten tijde van de notariële levering.

Onder- / overmaat:
Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Bankgarantie/Waarborgsom:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Ouderdomsclausule:
Koper is bekend dat het verkochte ouder is dan 20 jaar en is bekend met de dienovereenkomstige staat van het pand. Koper aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties. Ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte.

“As is”:
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het registergoed ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, technische, juridische, milieukundige en feitelijke toestand van het registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake waarvan door verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken, huurrechten, zakelijke rechten en overige beslagen.

Voorbehouden verkoper:
De koopovereenkomst komt niet eerder tot stand dan dat het college goedkeuring heeft gegeven voor het tot stand komen van de overeenkomst. Zonder deze toestemming kan de verkoop geen doorgang vinden.

Alle door Magneet Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod.

Verkoper stelt uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (zoals oplevering roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Status
Beschikbaar
Hoofdfunctie
Maatschappelijk vastgoed
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte, maatschappelijk vastgoed
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Perceel
34.428 m²
Oppervlakte
650 m²
Kantoorruimte oppervlakte
650 m²

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Alkmaar L 4198
Oppervlakte
34428 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
23-L-4198
Omvang
Geheel perceel
Bekijk alle kenmerken

Overige media