Wat is bedenktijd?

De 3 dagen bedenktijd, ook wel de wettelijke bedenktijd genoemd, is van toepassing bij de koop van een woning door een particulier. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen.

Bedenktijd

Gedurende deze periode van drie dagen kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop en de koopovereenkomst ontbinden. De koper hoeft hierbij geen reden op te geven en kan dit bijvoorbeeld telefonisch of schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper of diens makelaar. Het doel van de bedenktijd is om de koper te beschermen tegen impulsieve aankopen en om de koper de gelegenheid te geven om zich nogmaals goed te beraden op de aankoop en eventueel juridisch advies in te winnen.

Het is belangrijk om te weten dat de bedenktijd alleen geldt voor particuliere kopers en niet voor professionele partijen zoals vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Contact opnemen

Bedenktijd

Het is voor zowel de koper als de verkoper van belang om goed op de hoogte te zijn van de regels rondom de bedenktijd en deze correct na te leven. Bijvoorbeeld door duidelijke en correcte informatie te verstrekken en de koper de gelegenheid te geven om zich goed te beraden op de aankoop.

•    Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.
•    Vallen 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan is de bedenktijd langer.

De bedenktijd van andere dan koopwoningen verschilt per soort. Voor een vakantiehuis geldt ook een bedenktijd van 3 dagen. Er geldt geen bedenktijd voor de aankoop van:

• grond (onbebouwd);
• een woonboot;
• een woonwagen;
• huurkoop;
• koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Contact opnemen

Bedenktijd